You are here

Tehnični pregled jadralnega padala

Od nosilnih trakov do kupole - podroben pregled celotnega jadralnega padala za pridobitev tehničnega dovoljenja

Cena

Cena85,00 €

Če proizvajalec ne zahteva drugače, mora biti za letenje v skladu s pravili jadralno padalo tehnično pregledano vsaki dve leti oziroma vsakih 100 ur naleta. Poleg tega pa je vzlet bolj brezskrben, če vemo, da smo pripeti na padalo, ki izpolnjuje osnovne tehnične pogoje za varno letenje. Običajno je veljavno potrdilo o tehničnem pregledu tudi prva zahteva kupca, ki kupuje rabljeno jadralno padalo, saj je to najbolj objektiven vpogled v realno stanje padala.

V našem servis centru jadralno padalo natančno pregledamo od nosilnih trakov do kupole, preverimo propustnost in trdnost tkanine ter lasersko izmerimo, če dolžine vrvic ustrezajo standardom proizvajalca. Če je padalo poškodovano, manjše poškodbe odpravimo, v primeru večjih poškodb pa vas obvestimo, če je padalo potrebno poslati v popravilo proizvajalcu. Dolžino vrvic analiziramo in popravimo morebitna odstopanja pri simetriji in vpadnem kotu krila. Po opravljenem tehničnem pregledu poleg uradnega poročila prejmete tudi poročilo z analizo rezultatov meritev in potrebnimi korekcijami.